İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, gereksiz ya da yanlış kullanım sonucunda bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiğini ve tedaviyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Direnç trendi böyle devam ederse 20-30 yıl içinde, yılda 10 milyondan fazla kişi dirençli bakteri enfeksiyonlarına bağlı ölecek." dedi.

 
 

Sağlık Bakanlığı referanum ile ilgili açıklama yayınladı
Bilindiği üzere 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandumda vatandaşlarımızın oy kullanmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı olarak sağlık yardımı olmaksızın oy kullanamayacak vatandaşlarımıza destek olacağız.

 
 


Fruktoz  birçok besin maddesinde bulunan altı karbonlu bir monosakkarittir. Bilimsel olarak “basit şekerler” olarak incelenen ve beyaz katı bir görünüme sahip olan fruktoz, suda çok kolay çözünür. Bal, ağaç meyveleri, kavun ve karpuzun da dahil olduğu familyadaki meyveler, dutsu meyveler ve bazı kök sebzeleri, kayda değer miktarlarda fruktoz içeren sükroz (çay şekeri) içerir.

 
 

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
1. Hizmetten genel olarak faydalanma: 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: 
Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
3. Bilgilendirme: 
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: 
Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.
6. Bilgi isteme: 
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
7. Mahremiyet: 
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
8. Rıza ve izin: 
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
9. Reddetme ve durdurma : 
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.
10. Güvenlik: 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
12. Saygınlık görmesi: 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
13. Rahatlık: 
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
14. Ziyaret: 
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.
15. Refakatçi bulundurma: 
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
17. Sürekli hizmet: 
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR
Hasta haklarının ihlaline yönelik her türlü başvuru ve şikayetlerinizi hastanelerdeki kurulmuş olan Hasta Hakları Birimi’ne iletebilirsiniz.

 
 

 Sağlığınız veya refahınızla ilgili herhangi bir konuda lütfen önce uygun bir sağlık uzmanına danışın. Sitemizde yer alan makaleler tamamen bilgi amaçlı olup kesinlikle tedavi amaçlı kullanım için tavsiye edilmez, sitede yer alan bilgileri bir sağlık uzmanına danışmadan uygulamanız beklenmedik sonuçlar doğurabilir, saglik.com.tr sitesinde yer alan yorumlar, bilgilerden dolayı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz, sitede dolaşım yapan kullanıcılar bu uyarıyı kabul etmiş sayılırlar..